1000 kompostu fazy 3 tygodniowo

Limax Kompost

Limax Kompost, należący do Grupy, powstał w 2005 r. w miejscowości Żodyń. Początkowo produkowaliśmy ok. 300 ton kompostu tygodniowo, a obecnie co tydzień produkujemy około 1000 ton kompostu fazy 3. Wyobraź sobie: to podłoże dla aż 300 000 kg świeżych grzybów tygodniowo.

Nasi klienci

Nasi klienci - lokalne polskie pieczarkarnie - zlokalizowane są głównie w promieniu 80 km od naszego zakładu produkcyjnego i specjalizują się przede wszystkim w produkcji pieczarki białej. Pewna grupa tych pieczarkarni jest partnerem sieciowym Grupy Limax

W ostatnich latach obserwujemy rosnący popyt na kompost do uprawy pieczarki brązowej. I to zapotrzebowanie z radością zaspokajamy!