Produkt I proces

Nasz proces produkcji 

Nasz proces produkcji podłoży jest bardzo zrównoważony. Jako podstawę dla naszego podłoża wykorzystujemy produkty uboczne z innych sektorów, na przykład słomę z uprawy zbóż, obornik kurzy z ferm drobiu i gips z elektrowni.

Na tej stronie przybliżamy pokrótce proces produkcji, który zajmuje 5 tygodni!

 

Faza 1: Mieszanie surowców

Pierwszy etap procesu produkcji odbywa się na wolnym powietrzu. Na betonowej posadzce wykładamy surowce: słomę pszenną, obornik kurzy i gips. Wyłożone surowce są następnie zwilżane wodą technologiczną. Potem, dodając jeszcze więcej wody technologicznej, całość mieszamy tak zwaną przerzucarką.

Po zmieszaniu układamy kompost w pryzmach na napowietrzanym podłożu. Wentylatory od spodu wtłaczają w kompost powietrze, aby pobudzić proces fermentacji, podczas którego temperatura w pryzmach sięga ponad 80 stopni Celsjusza. Pryzmy regularnie przewracamy przerzucarką.

Drugi tydzień tego procesu odbywa się w tak zwanych bunkrach, w których chronimy kompost przed warunkami pogodowymi. Po upływie dwóch tygodni cała słoma zmienia się w sprężysty, ciemnobrązowy substrat, i kompost fazy 1 jest gotowy do kolejnej fazy!

Faza 2: Pasteryzacja i kondycjonowanie

Kompost fazy 1 układamy w tunelach ładowarką i przenośnikami taśmowymi wyposażonymi w specjalne kasety. Tunele są w całości zamykane, zbudowane są ze ścian z betonu komórkowego i podłogi szczelinowej. Również na tym etapie przez kompost przepływa powietrze dostarczane wentylatorami przez podłogę szczelinową. Czujniki rozmieszczone w tunelu umożliwiają nam dokładne monitorowanie i regulowanie panującego w środku klimatu.

Gdy tunel zostanie zapełniony, przez kilka godzin wyrównujemy kompost, aby miał w całym tunelu jednakową temperaturę. Następnie powoli podwyższamy temperaturę kompostu do 57-58 stopni Celsjusza i utrzymujemy ją na stałym poziomie przez osiem godzin - jest to pasteryzowanie kompostu. W trakcie tego procesu niszczymy wszystkie drobnoustroje chorobotwórcze w kompoście.

Następnie kompost schładzamy do około 45 stopni i przez kilka dni utrzymujemy go w takiej temperaturze - jest to kondycjonowanie kompostu. W trakcie tego procesu następuje wiązanie obecnego w kompoście amoniaku. Gdy kompost jest wolny od amoniaku, otwieramy tunele i kompost fazy 2 jest gotowy do dalszego przetwarzania. Proces przetworzenia kompostu fazy 1 w kompost fazy 2 zajmuje tydzień.

Faza 3: Szczepienie i dostarczanie kompostu

Kompost fazy 2 schładzamy do temperatury około 25 stopni Celsjusza i wybieramy wyciągarkami z tuneli. Następnie do kompostu dodajemy grzybnię pieczarki. Szczepienie odbywa się w rygorystycznych warunkach higienicznych z uwagi na ryzyko skażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Szczepiony kompost jest transportowany przenośnikami taśmowymi ze specjalnymi kasetami do innych tuneli. Również tutaj kompost jest napowietrzany wentylatorami, aby utrzymać jego temperaturę na poziomie około 25 stopni. W ciągu 15-17 dni dodana grzybnia przerasta cały kompost w tunelu. Kolor kompostu zmienia się z ciemnobrązowego w rudawy z białymi strzępkami grzybni. Teraz przerośnięty kompost - kompost fazy 3 - jest gotowy do dostarczenia do pieczarkarni. W zależności od zamówienia dostarczamy kompost luzem albo w zafoliowanych paczkach po 18 kg.

Po załadowaniu naszego kompostu do komór pierwsze grzyby pojawiają się na półkach już w ciągu 18 dni!